Home Botox® bijsluiter (botuline toxine)
Sitemap

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Botox®, 50 Allerganeenheden, poeder voor oplossing voor injectie
Botox®, 100 Allerganeenheden, poeder voor oplossing voor injectie
Botox®, 200 Allerganeenheden, poeder voor oplossing voor injectie
Botulinumtoxine type A

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.

– Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
– Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
– Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
– Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Botox® en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS Botox® EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Botox® is een spierontspanner die gebruikt wordt om een aantal aandoeningen te behandelen. Het bevat het actieve bestanddeel botulinumtoxine type A en wordt in de spieren, de blaaswand of diep in de huid ingespoten. Het blokkeert gedeeltelijk de zenuwprikkels naar de spieren die werden ingespoten en vermindert extreme contracties van deze spieren.

Wanneer Botox® wordt ingespoten in de huid, werkt het in op de zweetklieren om de hoeveelheid zweet dat wordt geproduceerd, te verminderen. Botox® die in de blaaswand wordt geïnjecteerd, kan urineverlies (urine-incontinentie) tegengaan door beïnvloeding van de blaasspier.

Bij chronische migraine wordt verondersteld dat Botox® pijnsignalen blokkeert en zo indirect de ontwikkeling van migraine blokkeert. De manier waarop Botox® werkt bij chronische migraine is echter nog niet volledig vastgesteld.

1) Botox® kan geïnjecteerd worden in de spieren en kan gebruikt worden om volgende
aandoeningen onder controle te houden:

a) bij kinderen van twee jaar of ouder met hersenverlamming, die kunnen stappen, wordt
Botox® gebruikt ter controle van voetmisvorming die veroorzaakt wordt door aanhoudende
spierspasmen in de benen. Botox® heft de aanhoudende spierspasmen in het been op.

b) Bij volwassenen:

  • aanhoudende spierspasmen in de pols en de hand van patiënten die een beroerte
    hebben doorgemaakt;
  • aanhoudende spierspasmen in de enkel van patiënten die een beroerte hebben
    doorgemaakt;
  • aanhoudende spierspasmen in het ooglid en het gelaat;
  • aanhoudende spierspasmen in de nek en de schouders.

 

Lees de volledige bijsluiter van Botox® op de officiele website van FAGG.

Ontdek Kliniek BeauCare in foto's

[cookie-bar]