Home Ingrepen Borstlift
Sitemap

Naarmate men ouder wordt, een zwangerschap achter de rug heeft of aanzienlijk afgeslankt is, kunnen borsten hun stevigheid verliezen. Hiertegen bieden massages of borstspieroefeningen geen oplossing. De enige manier om tot een effectieve borstversteviging te komen, is een borstlift.

Borsten liften: de ingreep

Afhankelijk van uw wensen, het huidige volume en de resterende elasticiteit van uw borsten kan worden geopteerd enerzijds voor een borstvergroting anderzijds voor een borstverkleining.

Men kiest voor een borstvergroting, wanneer enkel het kliervolume verloren gegaan is, de tepel zich niet te laag bevindt en er geen te grote huidoverschotten zijn. In dit geval wordt er een borstprothese ingebracht achter de borstklier. Deze ingreep heeft een liftend effect en de littekens zijn beperkt.

Als de borst echter zo hard doorhangt dat de tepel zich onder de borstplooi bevindt, heeft een borstlift meer weg van een borstverkleining. Bij dit type borstlift wordt echter geen borstklierweefsel verwijderd. Er wordt wel veel huid weggenomen, waardoor men meer littekens overhoudt. De ingreep gebeurt onder volledige verdoving en duurt twee tot drie uur.

Bij dit type borstlift maakt de plastisch chirurg twee incisies. De eerste loopt rond het tepelhof, de tweede loopt van het tepelhof naar de borstplooi. Belangrijk om weten is dat er geen snede gemaakt wordt in de borstplooi, terwijl dat vroeger wel het geval was. Er is dus na een borstlift niet langer sprake van een ankerlitteken of omgekeerde T.

The BeauCare quality
  • 1 jaar waarborg op ingreep Kliniek BeauCare
  • 10 jaar waarborg borstimplantaten Kliniek BeauCare
  • Garantie Award Kliniek BeauCare

Na de incisies wordt de overtollige huid weggesneden. De tepel en de tepelhof blijven verbonden aan het borstklierweefsel en worden naar een hogere positie verplaatst. De huid die boven de tepel ligt, wordt langs onder naar elkaar toegebracht.

Ook nu kan eventueel nog een borstprothese ingebracht worden. Vaak lijkt het borstvolume echter ook na een borstlift zonder implantaat al groter, omdat de klier terug de juiste hoogte en stevigheid heeft. Indien gewenst kan tijdens de borstlift ook een tepelcorrectie of een tepelhofverkleining uitgevoerd worden.

Soms worden bij een borstlift onderhuids drains aangebracht om het overtollige wondvocht en bloed af te voeren. Deze fijne buisjes worden na twee à drie dagen verwijderd.

De wondjes worden gehecht met zeer fijn materiaal ten einde de littekens zoveel mogelijk te beperken. Eén à twee weken na de borstlift worden deze hechtingen verwijderd.

Benieuwd waarom Kliniek BeauCare enkel met vrouwelijke chirurgen werkt?

Uit twee recente studies, uitgevoerd in Zweden en Canada, is gebleken dat het statistisch gezien beter is om door een vrouwelijke chirurg te worden geopereerd, dan door een mannelijke chirurg.

Het Zweeds wetenschappelijk onderzoek werd gevoerd over een tijdspanne van 14 jaar, waarbij er onderzoek werd gedaan bij 162 000 patiënten die een galblaasoperatie ondergingen. De kans op complicaties bij een vrouwelijke chirurgen lag kleiner dan bij de mannelijke chirurgen. Bij de vrouwelijke chirurgen werden de complicaties bovendien als minder ingrijpend ervaren.

Het Canadees wetenschappelijk onderzoek volgde meer dan 1 miljoen patiënten op, gedurende 25 jaar. In Canada kwam men eveneens tot de vaststelling dat patiënten van vrouwelijke chirurgen minder complicaties hebben.

Wat is hiertoe de reden? Volgens de wetenschappers zouden de vrouwelijke chirurgen meer tijd nemen voor hun ingrepen, zouden ze de opgelegde protocollen nauwgezetter volgen en zouden ze duidelijker communiceren met hun patiënten. Al deze redenen zouden resulteren in een hoogstaander operatieniveau. Dit zou leiden tot minder complicaties en zouden minder patiënten een hersteloperatie nodig hebben. Daar waar vroeger enkel mannelijke chirurgen aan de bak kwamen, hebben nu vrouwelijke chirurgen de voorkeur.

Bronnen: JAMA Surgery

Borstlift: foto’s voor en na

Borst: Prijs

Borstvergroting met Cohesieve Siliconengel gevulde micro getextureerde prothesen van 200 tot 600cc 3300
incl. BTW
Vervangen van borst prothesen 3300
incl. BTW
Borstreductie 3600 – 4950
incl. BTW
Borstlift zonder prothesen 3600 – 4650
incl. BTW
Borstlift in combinatie met prothesen 5950 - 6950
incl. BTW
Kapselvoming meerprijs 950
incl. BTW
Ontdek Kliniek BeauCare in foto's

[cookie-bar]