Home Voordelen Beaucare Privacyvoorwaarden & GDPR (wet van 25-05-2018)
Sitemap

Kliniek BeauCare verzamelt via deze website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt er verstaan ‘gegevens aan de hand waarvan een individu kan worden gedefinieerd’.

Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internetlabels en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen.

Kliniek BeauCare verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om door u gevraagde diensten of informatie te verstrekken.

1. ALGEMEEN

1.1. Algemene info

ONDERNEMING
Naam: Kliniek BeauCare – ARICS NV BE 0465.013.149
Adres: Peutiesesteenweg 111 – 1830 Machelen – België
Info@kliniekbeaucare.com
+32 2 756 04 04

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING
Naam: Luc Vrambout

VERWERKER VAN DE GEGEVENS
Naam: Luc Vrambout

1.2. Het evenredigheidsbeginsel

Gegevens die verzameld, bijgehouden en uitgewisseld worden hebben enkel betrekking op het doel waarvoor de gegevens verzameld worden. De gegevens mogen niet aangewend worden buiten de zorgverlening.

1.3. Register gegevensverwerking

Kliniek BeauCare houdt het Register Gegevensverwerking bij. Dit register kan bij controle worden voorgelegd.

1.4. Gegevenslekken

Gegevenslekken worden afhankelijk van de ernst intern behandeld of meegedeeld aan de privacycommissie en/of betrokkenen.

1.5. Gegevensverwerking op papier

Bij verwerking van gegevens op papier zijn dezelfde principes van toepassing als bij elektronische verwerking.

1.6. Gegevens die Kliniek BeauCare verwerkt

a) Persoonlijke gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • GSM nummer
 • E-mail

b) Administratieve gegevens:

 • Afspraken

c) Medische gegevens:

 • Medische anamnese
 • Verzonden en ontvangen medische onderzoeken
 • Behandelingsdatum

d) Financiële gegevens:

 • Betalingen

2. REGISTER GEGEVENSVERWERKING

2.1. Mogelijke activiteiten

 • Patiëntenverzorging
 • Boekhouding
 • Personeelsadministratie

2.2. Van wie worden gegevens bewaard?

 • Patiënten
 • Personeel

2.3. Type gegevens

VERWERKINGSDOELEINDEN

 • Waarom worden de gegevens verwerkt? Patiëntenbeheer | Patiëntenverzorging | Facturatie

 

CATEGORIEEN VAN DE BETROKKENEN

 • Van wie zijn de gegevens? Patiënten

 

CATEGORIEEN VAN GEGEVENS

 • Welk type gegevens zijn het? Identificatiegegevens | Administratieve gegevens | Financiële gegevens | Medische gegevens

 

BEWARINGSTERMIJN

 • Hoe lang worden de gegevens bewaard? 30 jaar

 

RECHTSGROND

 • Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking? Welke rechten heeft de betrokkene ivm de gegevens? Verordening (EU) 2016//679 Art 9 lid 2 – A, B, H en J

 

TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

 • Welke maatregelen neemt u om deze gegevens te beveiligen? Enkel toegang na inlog

 

DATABASE

 • Waar worden de gegevens opgeslagen? Lokaal

 

TOEGANG

 • Wie heeft toegang tot de database? Artsen | Secretaressen

2.5. Personeelsadministratie

VERWERKINGSDOELEINDEN

 • Waarom worden de gegevens verwerkt? Personeelsbeheer

 

CATEGORIEEN VAN DE BETROKKENEN

 • Van wie zijn de gegevens? Contacten (personeel)

 

CATEGORIEEN VAN GEGEVENS

 • Welk type gegevens zijn het? Identificatiegegevens | Administratieve gegevens | Financiële gegevens

 

CATEGORIEEN VAN ONTVANGERS

 • Aan wie zullen de gegevens verstrekt worden? Externe boekhouding | Sociaal bureau

 

BEWARINGSTERMIJN

 • Hoe lang worden de gegevens bewaard? 10 jaar

 

RECHTSGROND

 • Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking? Welke rechten heeft de betrokkene ivm de gegevens? Verordening (EU) 2016/679 Art 9 lid 2 – A, B, E en H

 

TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

 • Welke maatregelen neemt u om deze gegevens te beveiligen? Enkel toegang na inlog

 

DATABASE

 • Waar worden de gegevens opgeslagen ? Lokaal

 

TOEGANG

 • Wie heeft er toegang tot de database? Secretaresse

2.6. Boekhouding

VERWERKINGSDOELEINDEN

 • Waarom worden de gegevens verwerkt? Praktijkbeheer

 

CATEGORIEEN VAN BETROKKENEN

 • Van wie zijn de gegevens? Patiënten | Contacten

 

CATEGORIEEN VAN GEGEVENS

 • Welk type gegevens zijn het? Identificatiegegevens | Administratieve gegevens | Financiële gegevens

 

CATEGORIEEN VAN ONTVANGERS

 • Aan wie zullen de gegevens verstrekt worden? Externe boekhouding

 

BEWARINGSTERMIJN

 • Hoe lang worden de gegevens bewaard? 10 jaar

 

RECHTSGROND

 • Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking? Welke rechten heeft de betrokkene ivm de gegevens? Verordening (EU) 2016/679 Art 9 lid 2 – A, B, E, H en J

 

TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

 • Welke maatregelen neemt u om deze gegevens te beveiligen? Enkel toegang na inlog

 

DATABASE

 • Waar worden de gegevens bewaard ? Lokaal

 

TOEGANG

 • Wie heeft er toegang tot de database? Secretaresse
Ontdek Kliniek BeauCare in foto's

[cookie-bar]