Sitemap

Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeldt.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden. Kliniek BeauCare geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, de geldigheid of de volledigheid van de verstrekte informatie. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen.

Alle aangeboden informatie is louter indicatief en niet afgestemd op individuele personen en kan niet als diagnose, therapie of advies dienen. Indien u medisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een arts die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Kliniek BeauCare heeft te allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

De website bevat ook links of verwijzingen naar andere websites die louter geplaatst zijn voor het comfort van de gebruikers van deze website. Kliniek BeauCare draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze inhoud resulteert.

De volledige inhoud die op deze website wordt getoond is eigendom van Kliniek BeauCare en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.

Kliniek BeauCare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door Kliniek BeauCare op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.

De volledige inhoud op deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de volledige inhoud van deze website of het gebruik ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Brussel.

[cookie-bar]