Home Prothesewissel – Vervangen borstprothesen
Sitemap

Het is mogelijk dat je borstprothesen nog intact zijn na 10 jaar, hoewel de kwaliteit met de jaren afneemt. Om deze reden raden wij aan om je borstprothesen te laten vervangen.

Verschillen met je eerste borstvergroting

Het vervangen van borstprothesen verschilt lichtjes met een eerste borstvergroting omdat de pocket reeds gemaakt werd bij de eerste ingreep.

Bij een vervanging van borstprothesen zal de chirurg de oude prothesen verwijderen en vervangen door nieuwe of eventueel grotere of ander type prothesen.

In dat laatste geval dient de chirurg te checken of de bestaande pocket volstaat om de nieuwe prothesen te plaatsen.

De operatie kan dan wel ingewikkelder zijn, maar de ervaring leert ons dat het herstel bij het vervangen van borstprothesen sneller verloopt.

Incisie bij vervanging borstprothesen

De chirurgen van Kliniek BeauCare zullen altijd de plaats van het oud litteken behouden bij het vervangen van borstprothesen.

De prothesen worden via een incisie in de inframammaire plooi geplaatst, waarbij het eventueel oude litteken wordt hernomen. Op deze manier kan de pocket gemakkelijk gecontroleerd worden en eventueel proper gemaakt worden indien de oude prothesen gescheurd zijn.

Indien de borst hard aanvoelt door kapselvorming, dient dit kapsel eerst verwijderd te worden, vooraleer nieuwe prothesen geplaatst kunnen worden.

Indien de borsten niet meer stevig zijn of afhangen, kan een mastopexie of borstlift een oplossing zijn.

Positie implantaat bij plaatsing

Onze chirurgen raden eveneens aan om dezelfde positie aan te houden als bij de eerste borstvergroting.

Als uw borstimplantaten achter de spier geplaats werden, dan zal de chirurg deze nu opnieuw achter de spier plaatsen. Indien ze vóór de spier geplaatst werden, dan raden wij aan om ze opnieuw op deze manier te plaatsen.

Ook hierdoor zal je herstel na het vervangen van je borstprothesen sneller verlopen en zal je minder pijn hebben.

Maat borstimplantaat bij prothesewissel

Indien je je borstprothesen laat vervangen, dan is het aanhouden van dezelfde maat de eenvoudigste oplossing.

Bij een prothesewissel is het uiteraard mogelijk om grotere prothesen te plaatsen, om een grotere cupmaat te verkrijgen. Je dient je er dan wel bewust van te zijn dat je in dit geval opnieuw pijn en hinder kan ondervinden in de eerste dagen na je operatie, vergelijkbaar met je eerste borstvergroting.

Het laten plaatsen van kleinere prothesen is een ingewikkeldere operatie, omdat het pocket, dat reeds aanwezig is, verkleind dient te worden.

Indien er bij de prothesewissel ook kapselvorming verwijderd dient te worden, dan raden wij aan om te opteren voor iets grotere prothesen. Het kapsel zal de bestaande pocket iets groter gemaakt hebben. Deze extra ruimte zal nadien terug opgevuld moeten worden.

Herstel na prothesewissel

Het herstel na een prothesewissel gaat sneller, omdat de pocket voor de prothesen reeds gemaakt werd bij de eerste borstvergroting.

De eerste dagen na je operatie kunnen pijnlijk zijn of kunnen je borsten gevoelig zijn. Dit ongemak zal geleidelijk aan afnemen. De chirurg zal je medicatie voorschrijven om de pijn onder controle te houden.  Tijdens je genezing moet je een postoperatieve steunbeha dragen. De zwelling en roodheid van het litteken zullen stilaan afnemen in de loop van de weken.

Tijdens de herstelperiode is het belangrijk om het rustig aan te doen en zware fysieke inspanningen te vermijden. Vermijd het tillen van zware zaken en slapen op je buik.

Na enkele dagen kan je terug aan het werk en kan je je normale dagelijkse bezigheden uitvoeren. Uiteraard verloopt dit herstel persoonsgbonden.

Het is belangrijk om de instructies van je chirurg goed op te volgen en controle afspraken in te plannen, met het oog op een goed herstel.

 

The BeauCare quality
  • 1 jaar waarborg op ingreep Kliniek BeauCare
  • 10 jaar waarborg borstimplantaten Kliniek BeauCare
  • Garantie Award Kliniek BeauCare

Wanneer moet je nadenken over het vervangen van je borstimplantaten?

Borstimplantaten moeten om gezondheids- en veiligheidsredenen na 10 jaar worden vervangen.

Borstimplantaten kunnen na verloop van tijd een natuurlijke slijtage ondergaan en kan de kwaliteit afnemen, waardoor het risico op lekken of scheuren toeneemt.

Onze mening over levenslange borstimplantaten

Omdat we niet over de nodige wetenschappelijke ervaring beschikken om de kwaliteit van levenslange borstimplantaten te beoordelen, willen we geen enkel risico nemen voor uw gezondheid. Daarom geven we de voorkeur aan een garantie van 10 jaar voor het vervangen van je borstimplantaten.

Controle van je borstprothesen na 10 jaar

Hoewel borstimplantaten die 10 jaar of ouder zijn nog intact kunnen zijn, raden de meeste volksgezondheidsinstanties aan om borstimplantaten periodiek te controleren.

Wanneer het einde van je garantieperiode nadert, kan je een afspraak maken om een echo te laten maken door je gynaecoloog voordat je naar Kliniek BeauCare komt voor een controle van je borstprothesen.

Uw borstprothesen vervangen bij pijn

Als je voortdurend pijnlijke borsten hebt of als de vorm van je borsten veranderd is, raden wij je aan om op consultatie te komen in onze kliniek.

Een van onze chirurgen zal samen met jou de situatie beoordelen en je het best mogelijke advies geven over de situatie en de verschillende beschikbare oplossingen, zodat je indien nodig een vervanging van je prothesen kunt plannen.

Meer informatie over het controleren van je borstimplantaten

Benieuwd waarom Kliniek BeauCare enkel met vrouwelijke chirurgen werkt?

Uit twee recente studies, uitgevoerd in Zweden en Canada, is gebleken dat het statistisch gezien beter is om door een vrouwelijke chirurg te worden geopereerd, dan door een mannelijke chirurg.

Het Zweeds wetenschappelijk onderzoek werd gevoerd over een tijdspanne van 14 jaar, waarbij er onderzoek werd gedaan bij 162 000 patiënten die een galblaasoperatie ondergingen. De kans op complicaties bij een vrouwelijke chirurgen lag kleiner dan bij de mannelijke chirurgen. Bij de vrouwelijke chirurgen werden de complicaties bovendien als minder ingrijpend ervaren.

Het Canadees wetenschappelijk onderzoek volgde meer dan 1 miljoen patiënten op, gedurende 25 jaar. In Canada kwam men eveneens tot de vaststelling dat patiënten van vrouwelijke chirurgen minder complicaties hebben.

Wat is hiertoe de reden? Volgens de wetenschappers zouden de vrouwelijke chirurgen meer tijd nemen voor hun ingrepen, zouden ze de opgelegde protocollen nauwgezetter volgen en zouden ze duidelijker communiceren met hun patiënten. Al deze redenen zouden resulteren in een hoogstaander operatieniveau. Dit zou leiden tot minder complicaties en zouden minder patiënten een hersteloperatie nodig hebben. Daar waar vroeger enkel mannelijke chirurgen aan de bak kwamen, hebben nu vrouwelijke chirurgen de voorkeur.

Bronnen: JAMA Surgery

Onze prijzen voor het vervangen van je borstimplantaten

Als je erover denkt om je borstimplantaten te vervangen, biedt Kliniek BeauCare je een aantrekkelijke prijs. We rekenen geen extra kosten voor het verwijderen van je oude implantaten. De prijs van een borstimplantaat vervanging is dus gelijk aan de prijs van een borstvergroting.

Tijdens je consultatie kun je alle mogelijkheden voor het vervangen van je borstimplantaten bespreken met één van onze chirurgen.

Borst: Prijs

Borstvergroting met Cohesieve Siliconengel gevulde micro getextureerde prothesen van 200 tot 600cc 3300
incl. BTW
Vervangen van borst prothesen 3300
incl. BTW
Borstreductie 3600 – 4950
incl. BTW
Borstlift zonder prothesen 3600 – 4650
incl. BTW
Borstlift in combinatie met prothesen 5950 - 6950
incl. BTW
Kapselvoming meerprijs 950
incl. BTW
Ontdek Kliniek BeauCare in foto's

 

[cookie-bar]