Sitemap

De bil en bilspier kunnen soms matig zijn ontwikkeld. Kleine of platte billen zijn niet in balans met de rest van het lichaam en de vorm van de kleding rond de billen vormt vaak een probleem en “het slobbert” meestal.

Billen bestaan uit vetweefsel, bloedvaten, zenuwen en spieren, bedekt door huid. De vorm van billen wordt vooral bepaald door de elasticiteit van de huid en de verhouding tussen vetweefsel en huidweefsel.

Jonge billen zijn stevig, maar in de loop der jaren kunnen door de zwaartekracht en de vermindering van huidelasticiteit de billen gaan hangen. Het resultaat is een “vierkant achterwerk” door verzakking in het onderste gedeelte en een gebrek aan volheid in het bovenste gedeelte van de billen. Het is in principe gelijk aan het probleem van hangende borsten.

Ook zwangerschap en gewichtsverlies kunnen van invloed zijn op de vorm van billen. Tevens kan er een huidoverschot ontstaan in de bil en de beenplooi.

Wanneer het volume van de billen voldoende is, maar veel huidoverschot aanwezig is, kan er een billift uitgevoerd worden. Hierbij ontstaat er een vrij lang litteken achterop de rug in de onderbroeklijn of een litteken in de bilplooi.

Platte of te kleine billen kunnen door middel van zachte en natuurlijk aanvoelende bilimplantaten worden vergroot.

The BeauCare quality
  • 1 jaar waarborg op ingreep Kliniek BeauCare
  • 10 jaar waarborg borstimplantaten Kliniek BeauCare
  • Garantie Award Kliniek BeauCare

Bilvergroting: Eerste consult

Voorafgaand aan een bilvergroting vindt een eerste informatiegesprek plaats met onze consulterende arts. Tijdens dit gesprek zal de plastische chirurg vragen stellen over uw medische achtergrond en uw algemene fysieke gesteldheid. Ook uw wensen en verwachtingen worden besproken, de arts zal u dan ook kunnen aangeven wat wel en wat niet haalbaar is.

Het resultaat van een bilvergroting is namelijk deels afhankelijk van de conditie en elasticiteit van de huid. De billen mogen niet teveel hangen. In dat geval zal de plastische chirurg een billift of een combinatie ingreep aanraden.

Op basis van uw wensen en persoonlijke karakteristieken kiest u samen met de chirurg het voor u meest geschikte bilimplantaat. Er zijn tegenwoordig meerdere bilimplantaten beschikbaar, die verschillen in grootte maar ook in oppervlak, vulling en vorm. De keuze van het bilimplant is sterk persoonsgebonden.

Elke bilprothese bestaat uit een siliconen omhulsel gevuld met een hoogcohesieve siliconengel, die niet kan lekken. Zulk bilimplantaat geeft het meest natuurlijke resultaat.
Ook over de grootte van het bilimplantaat zult u samen met de plastische chirurg een beslissing moeten nemen. Het meest natuurlijke resultaat krijgt u door uw nieuwe billen een natuurlijk geheel te laten vormen met uw lichaam.

Bilvergroting: De operatie

Een bilvergroting wordt uitgevoerd onder algemene verdoving. Het bilimplantaat wordt ingebracht via een sneetje in de bilplooi, zodat er na de operatie een minimaal, nauwelijks zichtbaar litteken overblijft. De bilprothese wordt hierna tussen de spiervezels van de grote bilspier geplaatst (intramusculair)

Bilvergroting: Post operatief

Na de bilvergroting wordt het sneetje met oplosbare hechtingen gesloten en worden er ook twee drains geplaatst om wondvocht en bloed af te voeren. Deze drains worden de volgende dag alweer verwijderd.
Ook mag u de eerste zes weken de bilimplantaten niet belasten. U dient bij het zitten in een stoel rechtop te zitten en dus niet onderuitgezakt. De eerste tijd kunt u dus ook niet slapen op uw rug, maar wel in zijligging of op de buik. Wij raden u aan om een aantal dagen rust te houden na een bilvergroting. Hierna kunt u uw dagelijks bezigheden weer oppakken.

U kunt na de operatie wat pijn hebben als gevolg van zwelling van het behandelde gebied en lichte bloeduitstortingen.

Uw billen zullen een gespannen gevoel geven tot het moment waarop de huid zich heeft aangepast aan de nieuwe bilvorming.

Bilvergroting: Resultaat

Een bilvergroting is een chirurgische ingreep. Het resultaat is niet direct na de behandeling te zien. De zwelling zal moeten afnemen en de huid (en eventueel de bilspier) moet zich aanpassen aan de nieuwe vorm. Na ongeveer drie maanden hebt u een goed zicht op het uiteindelijke resultaat.
Het gevoel in uw billen kan een aantal weken anders zijn, maar dit varieert van persoon tot persoon. Het litteken zal enkele maanden rood zijn, maar zal stilaan meer en meer de kleur van de huid aannemen en minder zichtbaar worden.

Met dit overzicht willen wij u een eerste beschouwing geven over een bilvergroting. Wij hopen u binnenkort persoonlijk te mogen ontmoeten om u met persoonsgericht advies van dienst te zijn.

Ontdek Kliniek BeauCare in foto's

[cookie-bar]