Opvullen van rimpels

Toepassingsmogelijkheden :

  • Behandeling van fronsrimpels, kraaienpootjes, denkrimpels, rimpeltjes rond de mond …
  • Diepe neus-lippen-plooi, afhangende mondhoeken
  • Vollere lippen
  • Corrigeren van littekens of oneffenheden als gevolg van acne
  • Vergroten van jukbeenderen, kin, voorhoofd
  • overige gezichtscorrecties

NATUURLIJKE STOFFEN

Bij het ontstaan van rimpels zien we meestal een tekort aan substantie in de middenlaag van de huid.

Door deze lichaamseigen stof te injecteren ter hoogte van de rimpel, kan men deze bij wijze van spreken opvullen. Aangezien natuurlijke producten ook door het lichaam zelf wordt aangemaakt geven deze producten weinig of geen reactie. Het nadeel is wel dat deze natuurlijke fillers ook door het lichaam worden afgebroken en een injectie dus mogelijks moet herhaald worden. De snelheid waarmee dit gebeurt hangt af van persoon tot persoon. Gemiddeld bedraagt deze periode zes tot twaalf maanden.

Een andere mogelijkheid onder de natuurlijke stoffen is het injecteren van lichaamseigen vet. Dit vet wordt op een andere plaats in het lichaam weggezogen, meestal ter hoogte van de buik en als vulmiddel teruggeplaatst in de rimpel. Dit proces wordt lipostructuur genoemd. Het grote voordeel van lipostructuur is dat men allergische reacties volledig kan uitsluiten. Deze ingreep gebeurt meestal in 2 fasen aangezien 60% van het vet opnieuw door het lichaam wordt afgebroken. De periode tussen de twee ingrepen bedraagt ongeveer 3 weken.